Z HISTORIE USK SLAVIA LIBEREC 1953 - 2017

V září roku 1953 byl otevřen první ročník Vysoké školy strojí v Liberci. O měsíc později, za spolupráce Jaroslava Tyšla, vedoucího katedry tělesné výchovy, vznikla VŠTJ Slavia VŠS v Liberci. Prvním předsedou jednoty byl posluchač Josef Zedník. Do roku 1962 se v této funkci vystřídalo šest předsedů - posluchačů VŠS v Liberci.
V dalších funkčních obdobích jako předsedové působili:

Emil Pučelík

1962-1965

Prof. Ing. Jiří Mayer

1965-1969

Emil Pučelík

1969-1973

Doc. PhDr. Václav Zeman

1973-1977

plk. Ing. Zdeněk Tuvora

1977-1987

Doc. Ing. Jaromír Gazda

1987-1991

Milan Pavlík

1991-1994

Petr Kárný

1994-1998

Ing. Jiří Klíma

1998-dosud

Se změnou názvu školy se postupně měnil i název tělovýchovné jednoty na TJ Slavia VŠST Liberec, VSK Slavia VŠST Liberec, VSK Slavia TU Liberec až do dnešní podoby USK Slavia Liberec. Škola prostřednictvím katedry tělesné výchovy podporovala tělovýchovnou jednotu po všech stránkách. Jednota naopak - přes veškeré negativní znaky vysokoškolského sportu (značná fluktuace studentů, zkoušková období, praxe, kurzy, brigády, vojenská soustředění, atd.) -výchovně pomáhala škole a zajišťovala masovou i výkonnostní tělesnou výchovu studentů. Jednota též historicky spolupracovala a udržovala dobré vztahy se všemi masovými organizacemi školy (ROH, Svazarmem) a s ČSTV.
S růstem školy rostla i tělovýchovná jednota. První rok její existence měla TJ 5 oddílů: odbíjená, basketbal, kopaná, lyžování a lední hokej. Z 259 posluchačů I. ročníku se do tělovýchovné jednoty přihlásilo 80 studentů (30%).
Mnoho absolventů školy odcházelo nejen s inženýrských diplomem, ale i s průkazem cvičitele, trenéra, rozhodčího a s vysokou sportovní vyspělostí. Mnozí z nich ve svém zaměstnání nebo volném čase organizují a propagují "sportování" na všech úrovních dosud.
Z původních 80 členů v roce 1953 se stav členské základny postupně zvyšoval na 232 členů v roce 1963, na 514 v roce 1973, na 751 v roce 1988, 806 členů v roce 2002. Od tohoto roku nastal pokles členské základny až na 255 členů k 31.12.2016 sdružených v 8 sportovních oddílech.
Spolek patří svou velikostí a sportovními výsledky mezi přední spolky nejen libereckého okresu, ale i vysokoškolského sportu vůbec.
Za více jak šedesát let svojí existence vychovala řadu vynikajících sportovců, reprezentantů ČR v různých druzích sportu, kteří svoji účastí na OH, MS, ME, světových universiádách a ve SP reprezentovali a reprezentují nejen svůj klub, ale i univerzitu a město Liberec.
K oddílům s více jak 60-ti letou tradicí patří:

Basketbal
r. 1953- dosud

- zakládající člen E. Pučelík, od roku 1960 převzal štafetu J. Hraše spolu s J.Urbáškem
- od roku 1980 pokračují J. Klíma a K. Kerda
- v současné době oddíl sdružuje pouze mužské složky

Volejbal
r. 1953 - dosud

- založen studenty, od roku 1955 převzal oddíl E. Pučelík, který roku 1981 předal štafetu J.Dygrínovi
- od roku 1990 působil v čele oddílu J. Martinec
- v současné době oddíl sdružuje pouze dívčí složky a vedou ho zkušení trenéři S. Václavík a B. Kvíčalová

Lyžování
r. 1953 - dosud

- patří mezi nejúspěšnější oddíly především zásluhou jeho prvního předsedy J. Lánského, který působil až do roku 1987
- následně přebírá oddíl J. Stehlík a v současné době působí jako předseda R. Antoš

Oddíly, které jsou aktivní v roce 2017 -
krom basketbalu, volejbalu a lyžování to jsou :

Tenis

- založen v roce 1955 pod patronací J. Lánského - od roku 1974 do současnosti pracuje ve funkci předsedy M.Volf, který je i správcem tenisových kurtů

Horolezci

- od roku 1961, kdy zakládajícími členy byli K.Trousílek, G.Ginzel a G.Klejna
- v současné době působí jako předseda V.Janko

Karate

- založen v roce 1977 J. Blaho a Perlákem
- v současné době oddíl vede bývalý úspěšný reprezentant a MS B.Koloc
- oddíl sdružuje především mládež

Futsal

- oddíl založen studenty v roce 1994 před otevřením velké sportovní haly, ve které vznikla možnost tento sport provozovat

Florbal

- oddíl založen studenty v roce 1995 pro nově se rodící sportovní odvětví

Mezi oddíly s již skončenou činností patří:

Kopaná

1953 - 1958, 1974 - 1978

Lední hokej

1953 - 1969

Šachy

1954 - 1956

Judo

1954 - 1964

Stolní tenis

1956 - 1964

Kanoistika

1957 - 1961

Turistika

1957 - 1998

Saně

1959 - 1963

Kulturistika

1965 - 2001

Moderní gymnastika

1971 - 1983

Plavání

1985 - 1998

ASPV (ZRTV)

1966 - 2006

Orientační běh

1960 - 2010

Badminton

1973 - 2013

K výrazným osobnostem šedesátileté historie tělovýchovné jednoty patří především bývalí pedagogové z katedry tělesné výchovy: Emil Pučelík, Jaroslav Balatka a Josef Lánský, Josef Hraše, Stanislav Vozák, Miloslav Volf a pánové Ing. Miloslav Bělonožník a Ing. Miroslav Kumpošt, kteří vstoupili do sportovní historie v rámci celé ČR i na poli mezinárodním.

Důležité odkazy
 

historie | o nás | odkazy
basketbal | florbal | horolezectví | karate | lyžování | futsal | tenis | volejbal

webmaster
Všechna práva vyhrazena VSK SLAVIA TU LIBEREC o.s.